Būkite atidūs važiuodami per geležinkelio pervažas

Data

2020 05 21

Įvertinimas
0
stop.PNG

Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai nuolat vykdo įvairias prevencines priemones, skirtas šiurkščių ir pavojingų kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti.  Per keturis šių metų mėnesius išaiškinta 3433 pažeidimai, iš kurių net 2142 pažeidimai priskiriami pavojingiausių Kelių eismo taisyklių grupei. Vienas iš tokių pažeidimų  - važiavimo per geležinkelio pervažas pažeidimai. Jų per 4 mėnesius nustatyta 161. Būtent už šį Kelių eismo taisyklių pažeidimą LR Administracinių nusižengimų kodekse numatyta griežta atsakomybė – užtraukia baudą vairuotojams nuo 180 iki 280 eurų su privalomu skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 2 iki 6 mėnesių.

Nuolat vykdant minėtas prevencines priemones tokiems pažeidimams išaiškinti ir juos užkardyti, pastebėta, kad transporto priemonių vairuotojai, važiuodami per geležinkelio pervažą, nesilaiko ar nežino, kaip laikytis įspėjamojo kelio ženklo „STOP“ reikalavimo, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą. Minėtas kelio ženklas „STOP“ draudžia vairuotojams važiuoti nesustojus prieš „STOP“ liniją, o jeigu jos nėra, - prieš kelio ženklą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad lėtas pervažos pravažiavimas ar prariedėjimas nelaikomas sustojimu (sustojus privaloma užfiksuoti automobilio ratus). Taip pat sustojimas prieš priekyje sustojusį automobilį (prieš „STOP“ liniją), o jeigu jos nėra, - prieš kelio ženklą, nelaikomas tinkamu sustojimu prieš pervažą. Prieš pervažą privaloma sustoti prie „Stop“ linijos, o kai jos nėra, - prieš „STOP“ ženklą.

KET 168 punktas numato, kad prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė. KET 170 punktas numato, kad, duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, kai važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kelio ženklą „Stop“, šviesoforą, pakeliamąjį užtvarą, o jeigu jų nėra, – ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio. Vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kai ji naudojama su kelio ženklu „Stop“, o jeigu jos nėra, – prieš minėtą kelio ženklą, net ir mirksint baltam šviesoforo signalui. KET 1 priedo 204 kelio ženklo „Stop“ paaiškinime nurodyta, kad draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą.

KET 168, 170, 1 priedo 204 punktų reikalavimai yra imperatyvūs, t. y. jie neturi hipotezių, vadinasi, šių punktų reikalavimai turi būti vykdomi ir jų turi būti laikomasi besąlygiškai visais atvejais, t. y. be jokių išlygų ar kitų vykdymo būdų.