Prižiūrimos teritorijos

Marijampolės apskr VPK

Adresas: Kauno g. 53, Marijampolė

Pirmoji teritorija

Marijampolės miesto gatves: Kauno g. nelyginiai ir lyginiai nuo 2 iki 40 namo ir nuo 96 namo iki galo, R. Juknevičiaus, P. Cvirkos, Palangos, Audėjų, Slėnio, M. Akelaičio, Šiaulių, Partizanų, Partizanų skg., Baseino, Senoji, Pramonės, Kalvių, Pašto, Vinčų, Serbentų, Švietimo, Rasos, Degučių, Rugių, k. Būgos, Žilvino, Paupio, Kokolos, Simno, Parko, Suvalkiečių, Gėlyno, Statybininkų, Gamyklų, Sporto g. nelyginiai, Dailidės g. lyginiai, Stoties g. lyginiai ir nelyginiai nuo Sporto g., Vasaros g. lyginiai ir nelyginiai nuo Sporto g., V. Kudirkos g. lyginiai iki 6 namo iki Gedimino g., Dariaus ir Girėno lyginiai iki 4 namo ir nelyginiai iki V. Kudirkos g. , Vilkaviškio gatvės lyginiai iki Vilkaviškio tilto,

Sasnavos seniūnijos miestelius ir kaimus: Brastos, Beržinbūdės, Balemolės, Bebruliškės, Būdviečių, Čystos-Būdos, Čiuiniškės, Gavaltuvos, Elniakalnio, Klevinkalnio, Kantališkių, Kazliškių, Klevinės, Lygumų, Molupio, Noragėlių, Nedėlberžio, Nendrinių, Mačiuliškių, Ožnugarių, Obelinės, Purviniškės, Prigražiškių, Pakeliškės, Sasnavos, Smalinyčios, Surgučių, Vinčų gelež. stotis, Varnabūdė, Čisavos, Avižinės, Aukštosios, Bitikų, Beržinbūdės, Barsukinės, Barštinės, Gelumbiškių, Dženčialaukos, Klevinių, Lapiškių, Navasadų, Padgelumbiškio, Pagirėlių, Pavengliskos, Puskelnių, Puskelnėlių, Pasienių, Paraišupkos, Raišupio, Rudziškės, Smilgių, Svirnaviečių, Tautkaičių, Topoliškių, Uosupėlio, Voveriškių;

Marijampolės seniūnijos šiaurinės ir rytinės dalių kaimus : Adomiškių, Aleksandravo, Baraginės, Dambraukos, Čiuoderiškės, Geležinių, Grabavos, Kuktiškių, Kižių, Nendriniškių, Pietarių, Rudiškių, Skriaudučio, Zuikiškių, Užupių, Medeliškių

Vardas, Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefono Nr. Mobilus tel. El. paštas
Deividas Bagdonas Vyriausiasis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas
206 +370 700 65815 +370 655 48027 deividas.bagdonas@policija.lt

Antroji teritorija

Marijampolės miesto gatves : Kauno g. lyginiai nuo V. Kudirkos g. iki Sporto g., Kauno skg., Stoties g. lyginiai ir nelyginiai iki Sporto g., Sporto g. lyginiai, Beržų, Jaunimo, Siauroji, Draugystės, Dariaus ir Girėno, Sasnavos, Sasnavos skg., V. Kudirkos g. nelyginiai iki Gedimino g., V. Kudirkos skg., J. Kriščiūno, Dzūkų, Neringos, Nidos, Juodkrantės, Naujakurių, Klevų, Žemaitės g. lyginiai ir nelyginiai iki Gedimino g., Žemaitės skg., Triobiškių, Gedimino g. nelyginiai iki galo ir lyginiai nuo Vasaros g., Gedimino skg., Prienų, Mokyklos, Aukštaičių, Žalioji, Pavasario, Naujoji, Sūduvos, Laikštės, Vasaros g. lyginiai iki Gedimino g., ir Vasaros g. iki Saulės g., Liepų, Lino, Gluosnių, L. Giros, Lazdijų, Ašmenos, Augustavo, Šilutės, Krosnos, Seinų, Išdagėlių, Šarkaičių, Budavisko, Pavasariškės, Panausupio, Užuoganų, Raudonųjų Šaltinių, Ringovėlės, Gardino, Suvalkų, Punsko, Naugarduko, Vištyčio, Lydos, Vygrių, J. Naručio, Saulės g. nuo Vasaros g., Panevėžio g. nuo Vasaros g.,

Marijampolės seniūnijos šiaurinės ir rytinės dalių kaimus : Bankavos, Bajarskų, Bukonių, Bieliūniškių, Dybakalnio, Dambavos, Dambuvkos, Gudinės, Igliškėlių mstl., Igliškėlių, Kancavos, Kuktų, Kirmėlinės, Kermušinės, Meškėnų, Paluobiškių, Panausupio, Patilčių, Putriškių, Pazenkavos, Pajiesio, Patašinės, Pridotkų, Ringovėlės, Steponiškės, Trakiškių, Triobiškių, Uosinė,

Dalį Igliaukos seniūnijos miestelių ir kaimų : Amalviškių, Buktos, Dambruvkos, geležinių, Gudiškių, Igliaukos mstl., Igliaukos k., Jacentavo, Jokūbiškių, Kūlingės, Karčiuvkos, Malinavos, Mačiuliškių, Maraziškių, Menčtrakio, Margavos, Mergašilio, Nadpalių, Opšrūtų I, Opšrūtų II, Papajiesio, Padvariškių, Pašakališkių, Paežerės, Pamačiuliškių, Pavasakės, Paužiškių, Pamargių, Prūsiškių, Pielkavos, Salos, Stašliškių, Santakos, Šventragio, Šlavančių, Šakališkių, Tupikų, Veselavos, Vidgirėlių, Zomčinės, Žirniškių, Živavodės;

Gudelių seniūnijos miestelius ir kaimus : Bauboniškių, Beržyno, Daugirdų, Gelčių, Gražiškių, Gudelių mstl., Gudelių, Kalnynų, Kampinių, Kruopinės, Leiciškių, Makrickų, Miknonių, Naujienos, Navikų, Pupojų, Pušinių, Riečių, Rudėnų, Skęsbalių, Struogiškės, Šernų, Šlavantos, Vazniškių;

Vardas, Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefono Nr. Mobilus tel. El. paštas
Rolandas Bendorius Vyriausiasis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas
203 +370 700 65808 +370 655 48060 rolandas.bendorius@policija.lt

Trečioji teritorija

Marijampolės miesto gatves : Vilkaviškio g. nelyginiai iki Vilkaviškio tilto, J. Dailidės g. lyginiai, J. Basanavičiaus aikštė, Gedimino g. lyginiai iki Vasaros g. ir Gedimino g. nelyginiai iki V. Kudirkos g., Ūkininkų, Kęstučio, P. Butlerienės, J. Bendoriaus, Laisvės, Bažnyčios, Vytauto, Vytenio, Trakiškių, , S. Neries, J. Biliūno, Mindaugo, Kaštonų, Sodžiaus, Gėlių, Žemaitės g. lyginiai ir nelyginiai nuo Gedimino g., Vasario 16-osios, Lietuvininkų, Žiedo, B. Sruogos, Taikos, Šviesos, P. Vaičaičio, P. Armino, Alyvų, Kalkinės, Teatro, Kranto, Žvyryno, A. Civinskio, Antakalnio, Vienybės, Obuolių, Kapų, Varpo, Rato, Sodo, P. Kriaučiūno, P. Mašioto, Seminarijos, P. Rimšos, Druskininkų, Aušros, Sietyno, J. Jablonskio, Trumpoji, V. Šlekio, Knygnešių, Artojų, Artojų skg., Aišbės, Vilties, J. Janonio, Rūtų, K. Griniaus, Liepynų, Maironio, Lauko, Gen. A. Gustaičio, Tulpių, Geležinkelio g., Kvietiškio, Fabriko, Fabriko sk., Vasaros g. lyginiai nuo Gedimino g., ir nelyginiai nuo Saulės g., Saulės g. lyginiai ie nelyginiai iki Vasaros g., Saulės skg., J. Totoraičio, Javonio, Javonio skg., Pasieniečių, Medžiotojų, Senlaukės, Pašešupio, Dainavos, Poilsio, Birštono, Telšių, Alytaus, Trakų, Klaipėdos, M. K. Čiurlionio, Tauro, Matulaičių, Matulaičių skg., Algirdo, Daukšių, Dovinės, Žuvinto, J. Basanavičiaus, P. Klimo, Eglės, Pietario, Mažoji, Kalvarijos, Kybartų, Varėnos, Šakių, Panevėžio, Varnupių, Kazimieraičio, Orijos, Žaltyčio, Amalvos, Narto, Atžalos, Atžalos 2-oji, Marių, Marių skg.,

Liudvinavo seniūnijos miestelius ir kaimus : Armoniškių, Aukštosios Buktos, Avikilų, Ąžuolyno, Balaikų, Bevardiškių, Būdbalių, Buktos, Būriškių, Dalginės, Danieliškių, Dviratinės, Geležinių, Gyviškių, Gudupių, Gustaičių, Išlandžių, Kievinės, Kūlokų, Lakinskų, Liepynų, Liucinavo, Liudvinavo, Liudvinavo mstl., Marčiukinio, Nartelio, Narto, Narto Naujienos, Naujakaimio, Naujienos, Nendrinių, Netičkampio, Norvertavo, Pabuktės, Padovinio, Paežerėlių, Pašešupių, Paželsvių, Putriškių, Petriškių, Prodobolės, Skersabalių, Stebuliškių, Strazdų, Šilavoto, Šimulių, Tarašiškių, Triobiškių, Tūrupio, Užgirių, Vaitiškių, Vyšnialaukio, Zviniškių, Žaidogalos, Želsvos;

Dalį Igliaukos seniūnijos miestelių ir kaimų: Daukšių mstl., Liūliškio, Plynių, Varnupių, Kumečių;

Marijampolės seniūnijos vakarinės dalies kaimus : Kumelionių, Ungurinės, Meškučių, Turgalaukio, Gulbiniškių, Svetlicos.

Vardas, Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefono Nr. Mobilus tel. El. paštas
Giedrius Šapalas Vyresnysis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas
210 +370 700 65818 +370 655 48071 giedrius.sapalas@policija.lt

Ketvirtoji teritorija

Marijampolės miesto gatves : Vilkaviškio, Liejyklos, Šaltinio, Algimanto, K. Donelaičio, S. Daukanto, Uosupio, J. Ambrazevičiaus - Brazaičio, Mokolų, Vokiečių g., Piliakalnio g., Spaudos, Sodininkų, Daržininkų, J. Tallat - Kelpšos, Kovos 11-osios, Atgimimo, Jazminų, Pabaigų, Upės, A. Tatarės, Tarpučių, Tarpučių skg., Vyšnių, Slyvų, Pakalnės, Užtvankos, Birutės, Karklų, Eitkūnų, Kosmonautų, Balsupių, Tolminkiemio, Aistmarių, Tylioji, Tylioji 1-oji, Tylioji 3-oji, Tylioji 5-oji, Tylioji 7-oji, Plytinės, Tilžės, Karaliaučiaus, Šermukšnių, Vairo, V. Borisevičiaus, Tvankstės, Z. Drungos, Ramybės, Stalupėnų, Jotvingių, Vingio, Mikalinės, P. Dovydaičio, A. J. Greimo, Uosių, Lazdynų, Gumbinės, Narduvos, Romuvos, Urėdijos, Šakališkių, Šakališkių 1-oji, Šakališkių 2-oji, Šakališkių 3-oji, Šakališkių 4-oji, Šakališkių 5-oji, Šakališkių 6-oji, Šakališkių 7-oji, Šakališkių 8-oji, Šakališkių 9-oji, Šakališkių 10-oji, Šakališkių 11-oji, Šakališkių 12-oji, Šakališkių 13-oji, Šakališkių 14-oji, Šakališkių 16-oji, Šakališkių 18-oji, Šakališkių skg., Ramybės 1-oji,

Šunskų seniūnijos miestelius ir kaimus : Ašmonų, Bliūdžiškių, Cykakalnio, Dielinės, Grybinės, Gustabūdžio, Katiliškių, Karužų, Kazliškių, Kidoliškių, Lūginės, Marciniškių, Mokolų-Naujienos, Obšrūtėlių, Domeikų, Užbalių, Piliakalnių, Popiliakalnio, Paršelių, Sarakų, Šunskų, Obelinės, Tursučių, Vekeriotiškės, Barsukinės, Svirnaviečių, Puskepurių, Strazdiškių, Rudžių, Pakusinės, Samsoniškės, Patašiškės, Tarpučių, Mokolų,

Marijampolės seniūnijos vakarinės dalies kaimus : Steiniškių, Milčiškių, Ožkasvilių, Balsupių, Užkirčių, Paikiškių, pabaigų, Mikalinės, Skaisčiūnų, Uosupio, Žydronių, Vidgirių, Skardupių, Pacentų, Siberijos, Širvydų, Valavičių, Pasūduonės.

Vardas, Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefono Nr. Mobilus tel. El. paštas
Algimantas Žukauskas Vyresnysis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas
213 +370 700 65819 +370 655 48074 algimantas.zukauskas@policija.lt

Bendruomenės pareigūnas

Vardas, Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefono Nr. Mobilus tel. El. paštas
Edita Ežerskienė Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas 305 +370 700 60324 +370 608 53254 edita.ezerskiene@policija.lt
Akvilė Remeikienė Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas 305 +370 700 60324, +370 672 98124 akvile.remeikiene@policija.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-27