2024-04-18

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PAGAL 2021–2027 M. INTERREG VI-A LIETUVA–LENKIJA PROGRAMĄ PROJEKTAS NR. LTPL00055 „KARTU SAUGIAU – SAUGUMO DIDINIMAS LENKIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE, INTENSYVINANT POLICIJOS BENDRADARBIAVIMĄ“

Nuo 2024 m. vasario 1 d. pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas „Kartu saugiau – saugumo didinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione, intensyvinant policijos bendradarbiavimą“ (toliau – Projektas).

Projekto vykdytojai iš Lietuvos Respublikos – Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, iš Lenkijos Respublikos – Vaivadijos policijos komisariatas Balstogėje.

Projekto tikslas bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant didinti saugumą Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione, intensyvinant policijos veiklą, susijusią su ieškomais asmenimis, dingusiais asmenimis ir transporto priemonių vagysčių užkardymu bei atskleidimu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojamos bendros Lietuvos ir Lenkijos policijos pareigūnų pratybos dingusių asmenų paieškos srityje. Taip pat planuojama plėtoti naujas strategijas kovojant su transporto priemonių vagystėmis, organizuojant bendrus Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos policijos pareigūnų mokymus.

Projekto tikslui pasiekti Projekto partneriai planuoja įsigyti transporto priemones, aprūpintas specialiąjaįranga: dronu, termovizorinėmis kameromis, naktinio matymo prietaisais, informacinių technologijų įranga ir kt. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatastaip pat įsigis pažangias programines įrangas, kurios leis policijos pareigūnams atlikti analitinius procesinius veiksmus suduomenimis, išimtais iš mobiliųjų įrenginių.

Projektas įgyvendinamas nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2026 m. sausio31 d. Bendras projekto biudžetas – 979 055,68 Eur. Projektui įgyvendinti Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirta 326 533,32 Eur, Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui – 308 926,36 Eur. Projektas dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis 80 proc. Projekto vertės, 20 proc. Projekto vertės finansuojama iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato biudžetų.