Prižiūrimos teritorijos

Marijampolės apskr. VPK

Adresas: Kauno g. 53, Marijampolė

Pirmoji teritorija

Marijampolės miesto gatvės: Kauno g. nelyginiai ir lyginiai nuo 128 namo iki galo, R. Juknevičiaus, P. Cvirkos, Palangos, Audėjų, Slėnio, M. Akelaičio, Šiaulių, Partizanų, Partizanų skg.,

Baseino, Kalvių, Pašto, Vinčų, Serbentų, Švietimo, Rasos, Degučių, Rugių, K. Būgos, Žilvino, Paupio, Kokolos, Parko, Suvalkiečių, Gėlyno, Statybininkų, Gamyklų g. nelyginiai, Vasaros g. nuo

Gamyklų g., Vilkaviškio gatvės lyginiai iki Vilkaviškio tilto;

                      Sasnavos seniūnijos miesteliai ir kaimai: Brastos, Beržinbūdės, Balemolės, Bebruliškės, Būdviečių, Čystos-Būdos, Čiuiniškės, Gavaltuvos, Elniakalnio, Klevinkalnio, Kantališkių, Kazliškių, Klevinės, Lygumų, Molupio, Noragėlių, Nedėlberžio, Nendrinių, Mačiuliškių, Ožnugarių, Obelinės, Purviniškės, Prigražiškių, Pakeliškės, Sasnavos, Smalinyčios, Surgučių, Vinčų gelež. stotis, Varnabūdė, Čisavos, Avižinės, Aukštosios, Bitikų, Beržinbūdės, Barsukinės, Barštinės, Gelumbiškių, Dženčialaukos, Klevinių, Lapiškių, Navasadų, Padgelumbiškio, Pagirėlių, Pavengliskos, Puskelnių, Puskelnėlių, Pasienių, Paraišupkos, Raišupio, Rudziškės, Smilgių, Svirnaviečių, Tautkaičių, Topoliškių, Uosupėlio, Voveriškių.

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kab. Nr.

Telefono Nr.

Mobilus tel.

El. paštas

Deividas Bagdonas

Vyriausiasis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas

212

+370 700 65815

+370 655 48027

[email protected]

 

Antroji teritorija

 

Marijampolės miesto gatvės: Kauno g. lyginiai nuo 42A iki 126 (nuo V. Kudirkos g. iki Gamyklų g.), Kauno skg., Stoties g. nelyginiai nuo 37 ( nuo Dariaus ir Girėno g.) ir lyginiai, Sporto

g., Beržų, Jaunimo, Siauroji, Draugystės, Dariaus ir Girėno nelyginiai, Sasnavos, Sasnavos skg., V.

Kudirkos g. nelyginiai iki 3A, Gedimino g. nelyginiai nuo 39A, Vasaros g. lyginiai iki 50 ir nelyginiai iki 19 ( iki Gedimino g.), Aukštaičių, Žalioji, Pavasario, Naujoji, Sūduvos, Laikštės, Liepų, Lino, Gluosnių, Gamyklų g. lyginiai, Vandenio g.;

                      Marijampolės seniūnijos šiaurinės ir rytinės dalių kaimai: Baraginės, Pietarių, Adomiškių, Kuktiškių, Rudiškių, Aleksandravo, Dambraukos, Medeliškių, Kižių, Užupių, Skriaudučio, Kuktų, Geležinių, Zuikiškių, Čiuoderiškių, Nendriniškių, Trakiškių, Steponiškių, Kirmėlinės, Dybkalnio, Igliškėlių, Gudinės, Bajarskų, Bankavos, Dambuvkos, Pridotkų, Patilčių, Dambavos, Pajiesio, Padzenkavos, Grabavos.

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kab. Nr.

Telefono Nr.

Mobilus tel.

El. paštas

Rolandas Bendorius

Vyriausiasis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas

203

+370 700 65808

+370 655 48060

rolanda[email protected]

Trečioji teritorija

Trečioji teritorija

 

Marijampolės miesto gatvės: Senoji g., Simno g., Pramonės g., J. Dailidės g., V. Kudirkos g. lyginiai iki 30 (iki Laisvės g.) ir nelyginiai nuo 3 (nuo Dariaus ir Girėno g.), Dariaus ir Girėno g. lyginiai, Kauno g. lyginiai iki 28 (iki V. Kudirkos g.) Stoties g. nelyginiai iki 37 (iki Dariaus ir Girėno g.), V. Kudirkos skg., Vilkaviškio g. nelyginiai iki Vilkaviškio tilto, J. Kriščiūno, Dzūkų, Neringos, Nidos, Juodkrantės, Naujakurių, Klevų, Žemaitės g., Žemaitės skg., Triobiškių, Gedimino g. nelyginiai iki 37 (iki Stoties g.) ir lyginiai, Gedimino skg., Prienų, Mokyklos, Vasaros g. lyginiai nuo 54 ( nuo Gedimino g.) ir nelyginiai nuo 21 (nuo Gedimino g.) Saulės g. nelyginiai, Trakiškių, S. Nėries, J. Biliūno, Mindaugo, Kaštonų, Sodžiaus, Gėlių, Piliečių g., P. Vaičaičio g. nelyginiai nuo 19 ir lyginiai nuo 18 (nuo V. Kudirkos g.), B. Sruogos, Šviesos, Taikos, J. Bendoriaus, J. Basanavičiaus a., Kęstučio, Butlerienės, Ūkininkų, Bažnyčios g. lyginiai, Laisvės g. lyginiai, Birštono, Alytaus, Trakų, Telšių, Panevėžio, M. K. Čiurlionio, Algirdo, Mažioji, Daukšių, Kybartų, Taikos, Vistyčio, Dovinės, Žuvinto, Matulaičių, Matulaičių skg., Šakių, J. Basanavičiaus, Varnupių, Eglės, Žaltyčio, Orijos, Narto g. nelyginiai, Amalvos, Tauro, Kazimieraičio, Pietario, Klaipėdos, Geležinkelio g. lyginiai iki 52 (V. Kudirkos g.), Vygrių, J. Naručio, Augustavo, Punsko, Ašmenos, L. Giros, Lazdijų, krosnos, Šilutės, Naugarduko, Suvalkų, Seinų, Išdagėlių, Budavisko, Gardino, Šarkaičių, Panausupio, Užuoganų, Raudonųjų Šaltinių, Ringovėlės;

                      Igliaukos seniūnijos miesteliai ir kaimai: Amalviškių, Buktos, Dambruvkos, Geležinių, Gudiškių, Igliaukos mstl., Igliaukos k., Jacentavo, Jokūbiškių, Kūlingės, Karčiuvkos, Malinavos, Mačiuliškių, Maraziškių, Menčtrakio, Margavos, Mergašilio, Nadpalių, Opšrūtų I, Opšrūtų II, Papajiesio, Padvariškių, Pašakališkių, Paežerės, Pamačiuliškių, Pavasakės, Paužiškių, Pamargių, Prūsiškių, Pielkavos, Salos, Stašliškių, Santakos, Šventragio, Šlavančių, Šakališkių, Tupikų, Veselavos, Vidgirėlių, Zomčinės, Žirniškių, Živavodės, Daukšių mstl., Liūliškio, Plynių, Varnupių, Kumečių;

                      Gudelių seniūnijos miesteliai ir kaimai: Bauboniškių, Beržyno, Daugirdų, Gelčių, Gražiškių, Gudelių mstl., Gudelių, Kalnynų, Kampinių, Kruopinės, Leiciškių, Makrickų, Miknonių,

Naujienos, Navikų, Pupojų, Pušinių, Riečių, Rudėnų, Skęsbalių, Struogiškės, Šernų, Šlavantos, Vazniškių;

                      Marijampolės seniūnijos rytinės ir pietinės dalies kaimai: Triobiškių, Patašinės, Meškėnų, Uosinės, Panausupio, Bukonių, Putriškių, Paluobiškių, Kancavos, Ringovėlės, Kermušinės, Bieliūniškės.

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kab. Nr.

Telefono Nr.

Mobilus tel.

El. paštas

-

         

Ketvirtoji teritorija

Ketvirtoji teritorija

 

Marijampolės miesto gatvės: Laisvės nelyginiai, Bažnyčios nelyginiai, Vytauto, Vytenio, Vasario 16-osios, šv. Margaritos, Lietuvininkų, Žiedo, P. Vaičaičio g. nelyginiai iki 17 ir lyginiai iki 16 (iki V. Kudirkos g.), P. Armino, Alyvų, Kalkinės, Teatro, Kranto, Žvyryno, A. Civinskio, Antakalnio, Vienybės, Obuolių, Kapų, Varpo, Rato, Sodo, P. Kriaučiūno, P. Mašioto, Seminarijos, P. Rimšos, Druskininkų, Aušros, Sietyno, J. Jablonskio, Trumpoji, V. Šlekio, Knygnešių, Artojų, Artojų skg., Aišbės, Vilties, J. Janonio, Rūtų, K. Griniaus, Liepynų, Maironio, Lauko, Gen. A. Gustaičio, Tulpių,V. Kudirkos g. lyginiai nuo 30 ( nuo Laisvės g. ), Geležinkelio g. lyginiai nuo 54 ( nuo V. Kudirkos g.), Kvietiškio, Fabriko, Fabriko sk., Vasaros g. lyginiai ir nelyginiai nuo Saulės g., Saulės g. lyginiai, Saulės skg., J. Totoraičio, Javonio, Javonio skg., Pasieniečių, Medžiotojų, Senlaukės, Pašešupio, Dainavos, Poilsio, Marių g., Marių skg., Atžalos, Atžalos 1-oji, Atžalos 2-oji, Atžalos 3-oji, Marių, Hipodromo, Ulonų, Ledo, Narto g. lyginiai;

                      Liudvinavo seniūnijos miesteliai ir kaimai : Armoniškių, Aukštosios Buktos, Avikilų, Ąžuolyno, Balaikų, Bevardiškių, Būdbalių, Buktos, Būriškių, Dalginės, Danieliškių, Dviratinės, Geležinių, Gyviškių, Gudupių, Gustaičių, Išlandžių, Kievinės, Kūlokų, Lakinskų, Liepynų, Liucinavo, Liudvinavo, Liudvinavo mstl., Marčiukinio, Nartelio, Narto, Narto Naujienos, Naujakaimio, Naujienos, Nendrinių, Netičkampio, Norvertavo, Pabuktės, Padovinio, Paežerėlių, Pašešupių, Paželsvių, Putriškių, Petriškių, Prodobolės, Skersabalių, Stebuliškių, Strazdų, Šilavoto, Šimulių, Tarašiškių, Triobiškių, Tūrupio, Užgirių, Vaitiškių, Vyšnialaukio, Zviniškių, Žaidogalos, Želsvos;

                      Marijampolės seniūnijos vakarinės dalies kaimai: Kumelionių, Ungurinės, Meškučių, Turgalaukio, Gulbiniškių, Svetlicos.

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kab. Nr.

Telefono Nr.

Mobilus tel.

El. paštas

Marius Kargelis

Vyriausiasis tyrėjas
Grupės vyresnysis pareigūnas

7

+370 700 65790

+370 684 15018

[email protected]

Penktoji teritorija

Penktoji teritorija

 

Marijampolės miesto gatvės: Vilkaviškio, Liejyklos, Šaltinio, Algimanto, K. Donelaičio, S. Daukanto, Uosupio, J. Ambrazevičiaus - Brazaičio, Mokolų, Vokiečių g., Piliakalnio g., Spaudos, Sodininkų, Daržininkų, J. Tallat - Kelpšos, Kovos 11-osios, Atgimimo, Jazminų, Pabaigų, Upės, A. Tatarės, Tarpučių, Tarpučių skg., Vyšnių, Slyvų, Pakalnės, Užtvankos, Birutės, Karklų, Eitkūnų, Kosmonautų, Balsupių, Tolminkiemio, Aistmarių, Tylioji, Tylioji 1-oji, Tylioji 3-oji, Tylioji 5-oji, Tylioji 7-oji, Plytinės, Tilžės, Karaliaučiaus, Šermukšnių, Vairo, V. Borisevičiaus, Tvankstės, Z. Drungos, Ramybės, Stalupėnų, Jotvingių, Vingio, Mikalinės, P. Dovydaičio, A. J. Greimo, Uosių, Lazdynų, Gumbinės, Narduvos, Romuvos, Urėdijos, Šakališkių, Šakališkių 1-oji, Šakališkių 2-oji, Šakališkių 3-oji, Šakališkių 4-oji, Šakališkių 5-oji, Šakališkių 6-oji, Šakališkių 7-oji, Šakališkių 8- oji, Šakališkių 9-oji, Šakališkių 10-oji, Šakališkių 11-oji, Šakališkių 12-oji, Šakališkių 13-oji, Šakališkių 14-oji, Šakališkių 16-oji, Šakališkių 18-oji, Šakališkių skg., Ramybės 1-oji;

                      Šunskų seniūnijos miesteliai ir kaimai: Ašmonų, Bliūdžiškių, Cykakalnio, Dielinės, Grybinės, Gustabūdžio, Katiliškių, Karužų, Kazliškių, Kidoliškių, Lūginės, Marciniškių, Mokolų-Naujienos, Obšrūtėlių, Domeikų, Užbalių, Piliakalnių, Popiliakalnio, Paršelių, Sarakų, Šunskų, Obelinės, Tursučių, Vekeriotiškės, Barsukinės, Svirnaviečių, Puskepurių, Strazdiškių, Rudžių, Pakusinės, Samsoniškės, Patašiškės, Tarpučių, Mokolų;

                      Marijampolės seniūnijos vakarinės dalies kaimai: Valavičių, Širvydų, Siberijos, Vidgirių, Pasūduonio, Skardupių, Pacentų, Balsupių, Steiniškių, Milčiškių, Ožkasvilių, Užkirčių, Žydronų, Skaisčiūnų, Pabaigų, Mikalinės, Uosupio, Paikiškių.

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kab. Nr.

Telefono Nr.

Mobilus tel.

El. paštas

Monika Stankevičienė

Vyriausiasis tyrėjas

Grupės vyresnysis pareigūnas

213

8 700 65819

8 684 19535

[email protected]

 

 

Bendruomenės pareigūnai

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kab. Nr.

Telefono Nr.

Mobilus tel.

El. paštas

Agnė Matusaitė

Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

329

+370 700 60396

+370 671 72758

[email protected]

Edita Ežerskienė

Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas

305

+370 700 60324

+370 608 53254

[email protected]

Vilija Luckutė

Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas

305

+370 700 60324

+370 608 41561

[email protected]

Akvilė Remeikienė

Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas

(vaiko priežiūros atostogos)

305

+370 700 60324

+370 672 98124

[email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-17