Vilkaviškio r. PK

Adresas: Vytauto g. 6, Vilkaviškis

Pirmoji teritorija

Vilkaviškio miestas ir Šeimenos seniūnija: Alvito, Baraučiznos, Baziliškių, Beraginės, Boblaukio, Būdežerių, Čyčkų, Didžiųjų Būdežerių, Didžiųjų Šelvių, Dvarkelių, Gužučių, Giedrių, Gudelių, Jalekčių, Karalių, Kaukakalnio, Kiršų, Kisiniškių, Klampučių, Kumečių I, Kumečių II, Kumelbalių, Kunigiškių, Kuosių, Lankeliškių, Lobiškių, Mažųjų Būdežerių, Majoriškių, Maldėnų, Masikvietiškio, Matuliškių, Misviečių, Navininkų, Obelupių, Osijos, Ožkabalių, Paežerių, Pagramdų, Pašilių, Patunkiškių, Pavembrių, Purviniškių, Pūstapėdžių, Serdokų, Simanėliškių, Skerpievių, Steponų, Stirniškių, Stolaukėlio, Suvalkų, Šapkinų, Šukių, Uosių, Užbalių, Vaičlaukio, Vanaginės, Varpininkų, Vekeriotiškių, Vilkiškių, Viščiakaimio, Vokiškėlių, Znočkų, Žvangučių.

Vardas, PavardėPareigosKab. Nr.Telefono Nr.Mobilus tel.El. paštas
Arūnas Kinderis

Grupės vyresnysis pareigūnas
Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

201+370 700 63430+370 655 47280[email protected]

Antroji teritorija

Gražiškių seniūnija: Armundiškiai, Aštriakalnis, Bambiniai, Beržiniai, Dotamai, Duonelaičiai, Duoniškiai, Egliniškiai I, Egliniškiai II, Graužiniai, Gražiškių mstl., Gražupiai, Jakiškiai, Karpiejai, Kauniškiai, Kregždžiai, Lankupėnai, Lankupka, Norvydai, Ramovietė, Rūkštėnai, Skardupiai, Stirniškiai, Strazdinė, Šilsodis, Tupikai, Vaitkabaliai, Varteliai, Vidgiriai, Vygreliai.

Kybartų seniūnija: Bajorai, Beržynas, Boblaukis, Daugėlaičiai, Gegužiai, Griebčiai, Gudkaimis, Gustaičiai, Jonaičiai, Keturkaimis, Kybartai, Kybartų m., Kybeikiai, Kurmiškiai, Kurpikai, Lauckaimis, Lygumai, Matlaukys, Medininkai, Miestlaukis, Moliniai, Obeliškiai, Opšrūtėliai, Paražniai, Peletrūnai, Prapuoleniai, Remeikiai, Sakalupis, Skardupiai, Slibinai, Stanaičiai, Stulgeliai, Šiaudiniškiai, Šikšniai, Šūkleliai, Šūkliai, Vaidotai, Varpučiai, Vilkupiai, Žagrėnai.

Pajevonio seniūnija: Ančlaukys, Balandėliai, Būdviečiai, Dabravolė, Ėglupiai, Gudeliai, Karalkrėslis, Karklupėnai, Kylininkai, Klėtkininkai, Liubiškiai, Navadolė, Pajevonys, Santara, Sodėnai, Stolaukis, Šakiai, Torieliškiai, Trilaukys, Užbaliai, Užupiai, Vaišvilai.

Virbalio seniūnija: Bijotai, Dailučiai, Mažučiai, Santara, Saugoniai, Staugaičiai, Šeštiniai, Švitrūnai, Virbalio Miesto laukai, Virbalio m..

Vištyčio seniūnija: Bakšiškiai, Čižiškiai, Dobilyniai, Galkiemis, Girėnai, Janauka, Kaupiškiai, Liukiai, Meiliūnai, Naujininkai, Nebūtkiemis, Padvarniškiai, Pakalniai, Pavarteliai, Pavištytis, Rėčiūnai, Totorkiemis, Varteliai, Vištyčio Laukas I, Vištyčio Laukas II, Vištyčio mstl., Žirgėnai.

Vardas, PavardėPareigosKab. Nr.Telefono Nr.Mobilus tel.El. paštas
Saulius Jurkšas

Grupės vyresnysis pareigūnas
Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

215+370 700 63420+370 684 16196[email protected]

Trečioji teritorija

Bartninkų seniūnija: Akelaičiai, Ančlaukis, Aruodiškiai, Auksėnai, Bajorai, Bartninkų mstl., Dalgėnai, Dambauka, Daukšaičiai, Galioriškės, Geisteriškiai, Grajauskai, Kunigiškiai, Kuosėnai, Kuosiai, Lakštučiai, Margai, Mockabūdžiai, Moliniškiai, Norvydai, Ožkabaliai I, Ožkabaliai II, Padvariai, Pagerniavė I, Pagerniavė II, Pašeimeniai, Piliakalniai, Putinėnai, Rasiai, Sausininkai, Skerpieviai, Skroblai, Šeškiniai, Šilbaliai, Šulai, Vaisbūniškiai, Vartai, Vilkabaliai, Vinkšnupiai.

Gižų seniūnija: Adamarinos, Baltrakio, Dabravolės, Dapkiškių, Deivoniškių, Dumčių, Gižų, Gižų Daržininkų, Išlandų, Lapankos, Marijanavo, Naujakaimio, Naujienėlės, Naujųjų Gižų, Oranų, Pagramdų, Paikių, Rimavičių, Rūdos, Senkiškių, Strazdžių, Viktorinės, Žvirgždaičių.

Keturvalakių seniūnija: Antupių, Augiškių, Bačkiškių, Bardauskų, Beržinių, Būdviečių, Degsniškių, Degučių, Geisteriškių, Gobiškių, Indūriškių, Jalekčių, Kamičių, Karklinių, Keturvalakių mstl., Krūzmargio, Lukšiškių, Merkšiškių, Mockabūdžių, Mudrių, Navininkų, Palaimos, Paplabūdiškių, Patilčių, Pavilkaujų, Pilotiškių, Pulokiškių, Rakauskų, Rugiagėlių, Rūdos, Skriaudupio, Veisbūniškių, Vienbiskių.

Klausučių seniūnija: Andriškiai, Arminai, Augalai, Biliūnai, Bobiai, Bučiūnai, Daržininkai, Didlapiai, Didvyžiai, Drebulinė, Gudaičiai, Iškartai, Jančiai, Juodupėnai, Juozapavas, Juškai, Kataučizna, Kaušiai, Klausučiai, Krykliai, Matarnai, Mažieji Šelviai, Mierčiai, Norvaišai, Puodžiškiai, Pūstelninkai, Putinai, Rementiškiai, Rumokai, Saugučiai, Slabadai, Sūduva, Šapalai, Teiberiai, Zanavykai, Žyniai.

Pilviškių seniūnija: Alksnėnų, Būdviečių, Balčiūniškių, Balčiūnų, Bebrininkų, Beržnavienės, Būdos, Dabravolės, Dugnų, Dumčių, Dvarniejų, Gabriškės, Galekaušių, Garšvinių, Gulbiniškių, Gurbšilio, Gudelių, Juodupių, Juozūniškės, Jurgelių, Jurkšų I, Jurkšų II, Kalvų, Kupčiškių, Kupreliškių, Labušiškių, Leitmargių, Maišelių, Mažučių, Meistiškių, Nadrausvės, Obšrūtų, Omentiškių, Oželių, Padurpinyčio, Paežerių, Pakalviškių, Pančekių, Paprūdžių, Parausių, Pasodos, Penkvalakių, Piliūnų, Pilviškių mstl., Pinciškių, Ramoniškių, Sarmačinų, Sausbalių, Smalinyčios, Smilgių, Starkų, Steiniškės, Stirnėnų, Stoties, Strielčiškių, Šačkų, Šergalių, Švarpliškių, Talkiškių, Užprūdžių, Vaitų, Varakiškės, Vizgirdų, Vladiškių, Žemųjų Gudelių.

Vardas, PavardėPareigosKab. Nr.Telefono Nr.Mobilus tel.El. paštas
Aurelijus Rakauskas

Grupės vyresnysis pareigūnas
Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

214+370 700 63425+370 678 21420[email protected]

Bendruomenės pareigūnai

Pirmoji teritorija: Gižų, Keturvalakių, Pilviškių, Šeimenos seniūnijos ir Vilkaviškio miestas 

Vardas, PavardėPareigosKab. Nr.Telefono Nr.Mobilus tel.El. paštas
Rūta KairienėVeiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas202+370 700 63424+370 655 47272[email protected]

Antroji teritorija: Bartninkų, Gražiškių, Klausučių, Kybartų, Pajevonio, Virbalio ir Vištyčio seniūnijos

Vardas, PavardėPareigosKab. Nr.Telefono Nr.Mobilus tel.El. paštas
Vilija GrybauskienėVeiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas211+370 700 63423+370 655 47264[email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-16